Blog

HomeAmenajare interioara si mobilier comandaMasina de cafea – incastrabila –

Masina de cafea – incastrabila –

MASINA DE CAFEA incastrabila

 

Instrucţiuni de folosire şi avertizãri

Acest aparat este în conformitate cu regulile de siguranţã pentru alimentarea la energie electricã. Utilizarea incorectã a maşinii de spãlat poate cauza daune.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire înainte de a folosi aparatul. Ele conţin informaţii importante despre siguranţã, utilizare şi înteţinere, pentru a asigura protecţie şi a evita daunele aduse aparatului.

 

Utilizarea corectã

Aceast aparat este conceput exclusiv pentru folosire in scop casnic unifamilial, pentru  prepararea de espresso, cappuccino şi a cafelelor lungi precum şi pentru fierberea apei pentru ceai sau alte bãuturi.

Alte utilizãri nu sunt permise şi pot fi periculoase. Producãtorul îşi declinã responsabilitatea pentru utilizarea incorectã a maşinii.

 

Siguranţa tehnicã

• Înainte de a conecta aparatul la curentul electric, verificaţi datele de conexiune (frecvenţã şi tensiune) de pe Tabelul cu date tehnice cu datele sursei de electricitate.

Aceste date trebuie sã fie identice pentru a evita deteriorarea aparatului. În cazul în care nu sunteţi sigur contactaţi un electrician calificat.

• Sistemul de siguranţã electricã al maşinii este garantat dacã este conectat la un cablu de împãmântare. Este foarte important sã verificaţi acest lucru. Dacã aveţi dubii, contactaţi un electrician calificat. Producãtorul nu este responsabil de daunele aparatului cauzate de lipsa sau funcţionare greşitã a împãmântãrii (de exemplu : risc de şoc electric,electrocutare.)

• Aparatul poate de asemeanea sã fie  încastrat în mobilier (accesoriu special). Nu este indicat sa-l folosiţi în aer liber. Datoritã greutãţii aparatului, mobilierul trebuie sã fie bine ancorat de perete.

•• Instalarea, trebuie efectuata de persoane calificate. Orice instalare, întreţinere şi reparaţie efectuatã incorect este un pericol iminent pentru utilizator, pe care producãtorul nu şi-l asumã.

• Aparatul trebuie deconectat de la sursa de electricitate doar în cazul în care:

          întrerupãtorul principal al sursei de enrgie electricã este oprit;

          siguranţa sursei de energie din casã este îndepãrtatã;

          ştecherul aparatului este scos din prizã.

Pentru a deconecta aparatul de la sursa de energie electricã, scoateţi ştecherul din prizã fãrã a trage de cablu.

• Nu deschideţi în nici un caz carcasa aparatului. Atingând cablurile de tensiune sau schimbând structura electicã sau mecanicã a structurii poate cauza pericol de electrocutare. Poate chiar sã afecteze operarea aparatului. Producãtorul işi declinã responsabilitatea faţã de persoane sau proprietate dacã instrucţiunile de mai sus nu sunt respectate.

• Dacã aparatul este încastrat cu alte aparate, trebuie separat de acestea prin rafturi.

 

Utilizare

Atenţie! Pericol de arsurã! Lichidele care ies din distribuitor sunt în fierbere!

• Copii trebuie sã foloseascã aparatul doar sub supravegherea unui adult. Pielea copiilor este mai sensibilã la temperaturi mai ridicate. Ei se pot arde! Amintiţi-vã cã esspresso-ul nu este bãuturã pentru copii.

• Când utilizaţi pentru prima datã aparatul, clãtiţi ţevile pentru a scãpa de eventualele depozite şi pentru o igienã mai bunã.

• Umpleţi rezervorul doar cu apã potabilã la  temperatura camerei sau rece. Apã fiartã sau fierbinte poate dãuna funcţionãrii aparatului. Este indicat sã înlocuiţi apa zilnic pentru a preveni formarea bacteriilor.

• Turnaţi boabele de cafea în compartimentul pentru boabe de cafea. Dacã turnaţi cafea mãcinatã, aceasta poate deteriora aparatul de mãcinat cafea.

• Zahãrul deterioreazã aparatul! Nu introduceţi boabe de cafea tratate cu caramel, zahãr sau substanţe similare, sau cafea instant, sau orice alte substanţe care conţin zahãr.

• Apã fiartã sau aburul pot cauza arsuri, de accea este recomandat sã le folosiţi cu grijã. Nu îndreptaţi niciodatã distribuitorul de abur spre pãrţile corpului. Poate cauza arsuri!

• Asiguraţi-vã cã selectorul de abur este deconectat când nu aveţi nevoie de abur. Altfel, aburul poate sã fie eliminat accidental. Poate cauza arsuri!

• Distribuitorul de apã/abur poate sã devinã foarte cald în timpul utilizãrii. Ţineţi distribuitorul doar de mâner. Poate cauza arsuri!

• În funcţie de conţinutul de oxid de calciu al apei, aparatul trebuie curãţat regulat cu soluţie de decalcifiere. În zonele cu apã foarte tare, conductele trebuie curãţate mai frecvent.

Producãtorul nu este reponsabil de daunele cauzate de curãţarea inadecvatã.

Urmaţi instrucţiunile de folosire de pe pachetele de soluţie pentru curãţare. Altfel aparatul poate fi avariat.

• Nu vã sprijiniţi de sertarul deschis al aparatului, deoarece puteţi sã îl avariaţi.

• Dacã aparatul este încastrat cu un cuptor care are o funcţie de curãţare prin pirolizã, deconectaţi aparatul în timpul curãţãrii pirolitice altfel acesta se poate avaria.

Producãtorul nu este responsabil de daunele cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de siguranţã şi a atenţionãrilor.

 

 

Decalcifierea aparatului

Este necesar sã decalcifiati  aparatul bazându-vã pe frecvenţa utilizãrii şi duritatea apei, cel puţin o datã la trei luni.

• Amestecaţi praful potrivit, luat din comerţ (urmând instrucţiunile de folosire de pe ambalaj) cu circa un litru de apã şi turnaţi-l în rezervorul pentru apã.

• Porniţi aparatul

• Apãsaţi butonul pentru apã caldã

• Goliţi o terime din conţinutul rezervorului de prin distribuitorul de abur şi suportul filtrului, fãrã cafea.

• Opriţi aparatul şi permiteţi soluţiei sã acţioneze timp de 15 minute.

• Reporniţi aparatul şi goliţi apa rãmasã din rezervor, din distribuitorul de abur şi din suportul filtrului, Aveţi grijã sã nu goliţi complet rezervorul.

• Goliţi rezervorul şi spãlaţi-l bine.

• Umpleţi rezervorul cu apã proaspãtã şi goliţi-l prin distribuitorul de abur şi suportul pentru filtru, fãrã a face cafea.

Producãtorul nu este responsabil pentru daunele cauzate din nerespectarea instrucţiunilor de decalcifiere a aparatului de cafea.

 

Probleme de utilizare

Aparatul nu porneşte

          Faţa nu este închisã complet.

          Nu este alimentatã la reţeaua electricã.

Cafeaua nu curge sau curge foarte încet

          Nu este apã în rezervor.

          Cafeaua este prea fin mãcinatã.

          Conductele au depuneri de piatrã.

Cafeaua curge încet şi este foarte cremoasã

          Cafea mãcinatã prea brut.

          Cafea veche.

Laptele nu se face spumã

          Verificaţi conţinutul de grãsime al laptelui.

Pompa de alimentarea prea zgomotoasã

          Nu este apã în rezervor.

          Nu este presiune suficientã în suportul filtrului datoratã mãcinãrii prea brute.

Pentru orice probleme de utilizare , contactaţi cel mai apropiat Centru de Service autorizat.

 

 

 

No Comments

POST A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.