Frigider

                                    Informatii generale frigider

Siguranţă generală

  Acest aparat de uz casnic a fost conceput pentru a fi folosit numai în interiorul locuinţelor;

• Astfel, acesta trebuie să fie utilizat numai pentru conservarea şi congelarea alimentelor şi numai de persoane adulte, conform instrucţiunilor cuprinse în manual;

 Aparatul nu trebuie instalat în aer liber, nici chiar în cazul în care spaţiul este adăpostit (sub 15ºC),, deoarece este foarte periculoasă expunerea acestuia la ploi şi furtuni;

Nu atingeţi aparatul când sunteţi desculţi sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede;

Nu atingeţi componentele de răcire din interiorul acestuia: vă puteţi arde sau răni;

Nu  scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu, ci trăgând de ştecher;

• Este necesar să scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua operaţiile de curăţare şi întreţinere. Nu este suficient să rotiţi selectorul de reglare în dreptul poziţiei „„ pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică;

În cazul defecţiunilor, nu interveniţi în nici un caz în mecanismele interne, încercând să-l reparaţi singuri;

Nu utilizaţi, în interiorul celor două compartimente, dispozitive sau instrumente diferite de racleta din dotare;

 Nu consumaţi cuburile de gheaţă imediat după ce le-aţi scos din congelator;

 Nu permiteţi copiilor să se joace în apropierea aparatului – aceştia nu trebuie să se joace cu accesoriile aparatului;

    • Dacă aparatul dvs. nu funcţionează corect, înainte de a chema Service-ul, citiţi manualul de utilizare ,deoarece este posibil ca problema constatată să poată fi remediată foarte uşor.

 Ambalajele nu constituie jucării pentru copii!

Instalarea aparatului

! Este important să păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau schimbare a locuinţei, acesta trebuie păstrat împreună cu frigiderul, pentru a informa noul proprietar cu privire la funcţionare şi la respectivele avertismente.

! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi informaţii importante cu privire la instalaţie, folosire şi siguranţă.

Amplasarea aparatului

1. Amplasaţi aparatul într-un loc aerisit (prevăzut cu fereastră, etc.) şi fără umezeală;

2. Nu obstrucţionaţi orificiile de aerisire din spatele frigiderului: compresorul şi condensatorul emană căldură şi necesită o bună aerisire pentru a funcţiona în mod corect şi pentru a limita consumul de energie electrică;

3. Instalaţi aparatul departe de sursele de căldură (raze solare directe, aragaz).

Aşezarea la orizontală a aparatului

           Pardoseala sau suportul pe care va fi aşezat aparatul trebuie să fie perfect orizontale;  în caz contrar, puteţi realiza orizontalitatea cu ajutorul picioarelor reglabile.

Conectarea  electrică

După transport, poziţionaţi aparatul vertical şi aşteptaţi cel puţin 3 ore înainte de a-l conecta la reţea. Înainte de a introduce ştecherul în priză, asiguraţi-vă ca:

• priza să fie cu împământare şi conform prevederilor legale;

• caracteristicile prizei să corespundă sarcinii de putere a aparatului, indicate pe eticheta autocolantă cu caracteristici din interiorul frigiderului;

tensiunea de alimentare să corespundă valorilor indicate pe eticheta autocolantă cu caracteristici;

• priza să fie compatibilă cu ştecherul aparatului;    

! După instalare, cablul de alimentare şi priza de curent trebuie să fie uşor accesibile.

! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.

! Cablul trebuie să fie verificat periodic şi înlocuit de electricieni autorizaţi

! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul în care aceste  norme nu se respectă.

No Comments

POST A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.